Profile Mahad Aly An-Nuaimy

Mahad Aly An-Nuaimy adalah lembaga pendidikan Islam swasta didirikan oleh Yayasan An-Nuaimy pada tahun 2005 yang berkhidmat mengangkat taraf pendidikan anak bangsa dengan dana halal dan legal dari donasi perorangan, kelompok, perusahaan dan lembaga lain yang tidak mengikat.

Dana yang terhimpun digunakan untuk pendidikan dengan menitikberatkan pada tiga program beasiswa unggulan; program pendidikan formal, program menghafal al-Quran dan program penyebaran Dai Nusantara.

Hingga saat ini (tahun 2014), Mahad telah meluluskan 517 mahasiswa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dan telah mewisuda 110 hafid Al-Quran (hafal Al-Quran 30 Juz).